S’adequa la sala de reunions de la planta primera de l’edifici on té les oficines centrals el Banc  Santander a Barcelona. Adequació de tota la planta territorial de l’edifici central del Banc Santander a Barcelona.