Canvi de distribució de les oficines actuals de l’edifici amb afectació puntual de l’estructura.