Projecte de reforma de la planta baixa i planta soterrani de l’edifici  principal de l’IQS , modificant la distribució interior, sense canvi d’ús  tan sols, modifican puntualment  l’estructura per aconseguir espais més diàfans.