PG GRACE 5

Area of ​​operation: Barcelona Year: 2018 Reform of the third floor of a building modifying its interior distribution with an activity in operation of the bank branch of the BANCO SANTANDER group. Per això es van incloure les instalacions de baixa tensió, ventilación i climatització, plumbing i sanejament.